Curriculum Vitae

VZDĚLÁNÍ

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta – psychologie

Masarykova univerzita – Ekonomická fakulta – management

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKY

2007 - 2013             Postgraduální studium klinické psychologie na FF MU

2007 - 2011             Psychoterapeutický výcvik „Hypnotická i nehypnotická komunikační a strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona“ (MUDr. František Matuška, V&T institut HERMÉS, Praha, akreditace ČPS ČLS JEP)     

2010                        Výcvik v klasické hypnoterapii (prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc, PL Kroměříž, akreditace ČPS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví)

2009                        Seminář péče o duši (PhDr. Vladimír Dvořáček, Brno)

2007 - 2008             Kurzy „Ericksonovské komunikační psychoterapie a hypnoterapie“ (PhDr. Juraj Barbarič)

2004                        Stáž v Terapeutické komunitě pro drogově závislé (TK Sejřek)

2004                        Kurz „Píseň mé duše“ (International School for Human Voice)

SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST

2006 - dosud           Lektorka Outward Bound – Česká cesta, práce v oblasti manažerského rozvoje (Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.)

2011 - dosud           Psycholog, psychoterapeut, kouč (Soukromá psychoterapeutická praxe)

2009 - 2012             Psycholog, psychoterapeut, lektor (IKPP, Brno)

2007 - 2011             Sociálně psychologický výcvik ve skupině (MU)

2007                        Vzdělávací akce pro klienty SPR (Sdružení Podané ruce, o.s.)

2003 - 2005             Vědeckovýzkumná činnost: Sociabilita a emocionalita u intelektově nadaných dětí, (GAČR č. 406/02/D143); řešitelka: Mgr. Šárka Portešová, PhD.

OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE

§   psychologie – psychodiagnostika, psychologické poradenství

§   psychoterapie (komunikační, strategická) - individuální, párová, rodinná a dětská terapie, hypnoterapie

§   komunikace – školení a trénink v oblastech mezilidské komunikace, profesionální i laické veřejnosti

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

2011 - dosud              členka Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)

2010 - dosud              zařazena do Seznamu hypnoterapeutů České republiky

2008 - dosud              členka Institutu komunikační psychologie a psychoterapie (IKPP)