Vykročení do přírody

Po deset let jsem se s Vámi setkávala v příjemném a klidném prostředí. Rozhodla jsem se pro změnu

a pohodlná křesla vyměnila za procházku v přírodě, lesem, loukou, polní cestou...

Nabídka služeb

 • Individuální psychoterapie
 • Hypnóza
 • Párová a rodinná terapie
 • Párová a rodinná terapie - konzultace se dvěma terapeuty
  (spolupráce s Mgr. Danielem Žahourem)
 • Terapie a poradenství s dětmi nebo s dospívajícími
 • Individuální koučování
 • Psychologické poradenství
 • Krizová intervence

S čím Vám mohu pomoci

 • vztahové problémy (např. partnerské, rodinné, pracovní)
 • potíže v komunikaci, tréma
 • intenzivní strachy či úzkostné stavy, nutkavé myšlenky, fóbie, panika
 • přetrvávající pocit depresivní nálady a ztráta životního smyslu
 • psychosomatické obtíže (např. nevysvětlitelné bolesti, opakované onemocnění, se kterým si západní medicína neví rady), astma, vysoký krevní tlak, potíže s nadváhou a hubnutím, kožní onemocnění, alergie
 • bolesti hlavy, poruchy spánku
 • sexuální potíže, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování
 • sexuální a psychické zneužívání, domácí násilí
 • stavy či pocit závislosti - na alkoholu, na cigaretách, na drogách, na práci (workoholismus), na druhé osobě aj.
 • sebedůvěra a prosazení se, opakující se chyby v životě, vnitřní celistvost