"Vnitřní řeč"

     Proces myšlení v sobě zahrnuje velké množství duševních aktivit. Ve všech případech může být myšlení pojímáno jako vnitřní řeč. Existuje více druhů této řeči:

  •     propozicionální myšlení – vyjadřuje tvrzení, propozici, odpovídá proudu vět, které „slyšíme v mysli“;

  •     imaginativní myšlení – odpovídá zvláště zrakovým představám, tomu, co ve své mysli „vidíme“;

  •     motorické myšlení – má vztah k posloupnosti „představ pohybů v mysli“.

     Hlavní zájem vědců se soustředí na propozicionální myšlení, avšak z hlediska zaměření tohoto výzkumu je naše pozornost vztažena k myšlení imaginativnímu.

     Imaginace se dostala do těsné blízkosti zájmu o myšlení i v souvislosti se zkoumáním tvůrčího myšlení.