Předmětově - prostorový a verbální test představivosti

Předmětově - prostorový a verbální test představivosti

Object - Spatial and Verbal Imagery Questionnaire je dotazník, který byl vytvořen kolektivem autorů z Rutgers University, Newark v USA v roce 2009 na základě dlouholetých a rozsáhlých statistických výzkumů kognitivního stylu. Autoři se snažili vyvinout nástroj vhodný pro diagnostiku a hodnocení imaginativních schopností. Základní hypotézou je, že existují odlišné způsoby zpracování jednotlivých informací a tato odlišnost je dána funkční specializací mozku. Dle autorů ve skutečnosti existují dva rozdílné typy vizuálního kognitivního stylu, které reflektují jiné způsoby zpracování předmětových, prostorových informací a vytváření představ a do třetice odlišný, a to verbální způsob.

     OSIVQ je navržen jako nástroj, který dokáže rozlišit mezi třemi typy lidí:

     1) předmětoví vizualisté (object imagers), kteří preferují představy jasných, živých,  
          konkrétních a detailních obrazů, předmětů, objektů (např. výtvarní umělci);

     2) prostoroví vizualisté (spatial imagers), kteří využívají imaginaci ke schématickým 
          reprezentacím prostorových vztahů mezi objekty a ke komplexnímu přetváření jak
          těchto vztahů mezi objekty, tak k transformacím tvarů předmětů (např. vědci).

     3) verbalisté, kteří využivají reprezentací v mysli verbálním způsobem. Tato dimenze se
          vztahuje k pochopení a užívání mluveného a psaného jazyka (např. spisovatelé).

Test obsahuje 45 položek, které hodnotíte na pětibodové škále. Jeho vyplnění trvá cca 15min.


Zdroj: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/

Zdroj obr 1.: https://www.ashpfoundation.org/leadershipcreativity/vincent-van-gogh-paintings-from-arles-22.jpg