Popis grantového projektu

Popis grantového projektu

     Výzkumný projekt je zaměřen na standardizaci českého překladu testu OSIVQ , který patří do nově se utvářejícího konceptu kognitivního stylu na poli kognitivní psychologie. Tato oblast je součástí doktorského studia a navazuje na moji diplomovou práci. Výstupem bude publikace článku v některém z následujících časopisů:

  • Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita

  • E-psychologie [online]

     Nový přístup třídimenzionálního stylu charakterizuje individuální odlišnosti kognitivních funkcí; jmenovitě rozdílnosti mezi zpracováním poznatků o charakteristikách předmětů, objektů i mezi zpracováním informací o prostorových vztazích a verbální strategie.

     Dotazník s názvem Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ) publikovali Blazhenkova a Kozhevnikov v roce 2009. Nabízí kromě měření vizuální také verbální dimenzi kognitivního stylu. Tento dotazník nebyl v  české republice dosud standardizován. OSIVQ je navržen jako nástroj, který dokáže rozlišit mezi vizuálními a verbálními typy lidí a má širší použití. Nejvíce je však v praxi využíván psychology i učiteli, neboť umožňuje zjistit kognitivní styl studentů i preferenci metod při učení. Umožňuje diferenciaci mezi lidmi s různými kognitivními schopnostmi (např. výtvarníci, architekti, vědci atd.), kde rozlišení mezi typem vizualizace může pomoci efektivnějšímu předávání a zpracování informací, využívání specifických zdrojů individua při řešení problémů.