Základní cíle projektu

         Vzhledem k tomu, že tato problematika není dosud zkoumána v České republice a k testu OSIVQ máme k dispozici pouze americké normy, cílem mojí disertační práce je test standardizovat na naši populaci. Tomuto předchází pilotní studie, které se můžete zúčastnit právě vy.

  •            Cílem toho výzkumu je ověřit český překlad testu a jeho psychometrické vlastnosti. Naším hlavním cílem je rozšíření povědomí o novém konceptu kognitivního stylu na našem území. Již v tuto chvíli o test vyjádřil zájem Geografický ústav z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity při výzkumu mapového zobrazení.

  •            Projekt také směřuje k finanční podpoře zakoupení testu a licence z USA, který je nezbytný pro výzkum a tvorbu českých norem. V současnosti jsou projednávány podmínky ohledně českého překladu s programátory z MM Virtual Design, LLC, Newark, NJ, kteří jsou držiteli licence.

  •           Korelovat výsledky OSIVQ s výsledky výkonových (performačních) testů představivosti (úkoly vyvinuté námi pro tento účel: např. rotace 3D objektů, neúplné obrázky). Abychom mohli určit reliabilitu testu, vytvoříme vlastní testovou baterii – performačních úloh, která bude obsahovat soubor behaviorálně koncipovaných úloh pro měření výkonů v oblasti O-S vizualizace, jež jsou klasifikovány jako objektivní. Dále srovnáme OSIVQ s u nás používanými diagnostickými dotazníkovými metodami imaginace (VVIQ).

  •           Zapracování veškerých testů do grafické podoby. V USA se administrace provádí téměř výhradně přes počítač. Tento způsob umožňuje snadnější, rychlejší a přesnější zpracování výsledků, jednodušší vytvoření profilu a je pohodlnější pro psychometrická bádání. Umožní oslovit širší odbornou veřejnost, lidi s mnohaletou praxí v oboru. Sestavit tento cenný vzorek pro mezioborové srovnávání by nebylo možné s verzí tužka-papír.

  •           Vypracování českého manuálu k testu OSIVQ.