Milton H. Erickson - mistr komunikace a hypnózy

16.01.2012 22:43

Témata semináře:

  • Interaktivní seznámení se základními pojmy strategické psychoterapie
  • Život Miltona H. Ericksona – formující zkušenosti
  • Úvod do hypnoterapie
  • Ericksonovský paradox: sugesce – svoboda
  • Koncept vědomí – nevědomí v klinické hypnóze
  • Truismy, přímé a nepřímé sugesce, vazby a dvojné vazby
  • Hypnotická metafora
  • Případové studie – detailní rozbor
  • Vedení rozhovoru – praktikum psychoterapie

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s hypnotickou i nehypnotickou psychoterapií Miltona H. Ericksona. Na množství kazuistik budou představeny nejdůležitější Ericksonovy přínosy, hypnóza a hlavní technická zaměření v širších souvislostech jeho terapie, která se v mnoha ohledech radikálně odklání od tradičních škol. Praktické semináře obsahují množství cvičení vztahujících se k probíranému tématu. Erickson se domníval, že věrnost terapeuta některému pojetí terapie zužuje jeho úhel pohledu a omezuje léčebné možnosti. Přestože byl mimořádně úspěšným terapeutem, mistrem hypnózy a jeho odkaz nadále ovlivňuje směr současné praxe, nikdy neformuloval svůj přístup ani jako teorii osobnosti, ani jako psychoterapeutické pojetí. Cílem je prozkoumat jeho nesmírný vliv na současnou podobu psychoterapie a zároveň chceme vytvářet alternativu současné akademické výuky, kde se krátkodobé psychoterapii a strategickým myšlenkám dostává jen menší pozornosti v teoretické rovině.

 

Lektoři: Mgr. Ivana Vidláková

Rozsah: 8 hodin

Kapacita: max. 15 osob

Cena: 1000,- Kč

Termín: 3.3. 2012
Místo konání: Institut komunikační psychologie a psychoterapie,
Ševcova 1370/19, Brno, 613 00

Pro koho je kurz určen: studenti psychologie a příbuzných oborů,
psychologové a zájemci o psychologii z řad pomáhajících profesí
(pedogogové, lékaři, sociální pracovníci a další) 

Uzávěrka přihlášek:  17.2.2011

formulář ke stažení na: www.ikpp.cz