Název projektu: Individuální odlišnosti předmětově – prostorového a verbálního kognitivního stylu

Zúčastněte se výzkumu PŘEDSTAVIVOSTI

 Vyplněním dotazníku se zapojíte do výzkumu na Masarykově univerzitě - Psychologickém ústavu.

 Tento dotazník se věnuje představivosti a způsobu, jakým přemýšlíte.

 Obsahuje 45 položek, které hodnotíte na pětibodové škále. Jeho vyplnění trvá cca 15min.

Tím, že vyplníte dotazník se budete podílet na tvorbě českých norem tohoto testu, který bude využíván v rámci české psychodiagnostiky. Test OSIVQ považujeme za efektivní nástroj pro měření preferencí odlišných typů vizualizace. Aplikační možnosti této typologie individuálních odlišností v představivosti jsou nejen ve vzdělávání, ale i v dalších oblastech. 

Výsledky českých norem OSIVQ budou publikovány na těchto stránkách v průběhu roku 2012.


Vstupte ZDE

O představivosti

Představivost - pramen poznání

     Po celá staletí byla představivost významným pramenem poznání. Právě imaginaci pokládali mnozí umělci i vědci za zdroj jejich inspirace a přikládali svým představám a schopnosti fantazie důležitou roli v procesu tvorby. Jejich dílo v podobě obrazů získávalo...

Využití mentální představivosti

Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost obklopuje celý...

"Vnitřní řeč"

     Proces myšlení v sobě zahrnuje velké množství duševních aktivit. Ve všech případech může být myšlení pojímáno jako vnitřní řeč. Existuje více druhů této řeči:     propozicionální myšlení – vyjadřuje tvrzení, propozici, odpovídá proudu vět,...

O výzkumu

Popis grantového projektu

     Výzkumný projekt je zaměřen na standardizaci českého překladu testu OSIVQ , který patří do nově se utvářejícího konceptu kognitivního stylu na poli kognitivní psychologie. Tato oblast je součástí doktorského studia a navazuje na moji diplomovou práci. Výstupem bude...

Základní cíle projektu

         Vzhledem k tomu, že tato problematika není dosud zkoumána v České republice a k testu OSIVQ máme k dispozici pouze americké normy, cílem mojí disertační práce je test standardizovat na naši populaci. Tomuto předchází pilotní studie, které se můžete...

O testu OSIVQ

Předmětově - prostorový a verbální test představivosti

Object - Spatial and Verbal Imagery Questionnaire je dotazník, který byl vytvořen kolektivem autorů z Rutgers University, Newark v USA v roce 2009 na základě dlouholetých a rozsáhlých statistických výzkumů kognitivního stylu. Autoři se snažili vyvinout nástroj vhodný pro diagnostiku a...